King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ลงทะเบียน ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทอม 1/2566เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนยืมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ส.ค 66 เป็นต้นไป นักศึกษา​ต้องอ่านสัญญาและยอมรับเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียน​ Link

การลงทะเบียนทำสัญญาให้ login ผ่าน @kmutt.ac.th​ Link โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง เมื่อกรอกเอกสารและทำตามคำแนะนำครบทุกช่องแล้ว สามารถมารับ Notebook ได้ที่ภาควิชาฯ เวลาราชการ 9.00 น. - 15.00 น.

โน้ตบุ๊กมีจำกัด
*ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมควรได้ยืม โดยยึดหลักจากการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ ไม่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊ก PC หรือ iPad จากคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 24/07/2566

TOP