King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผศ. ดร. สุดชาย บุญโต นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (KOSEN) รุ่นที่ 1 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อเยี่ยมชมระบบการทำงาน และกระบวนการผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียน การทำโครงงาน การเลือกที่ฝึกงานและการทำงานในอนาคตต่อไป


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 27/03/2567

TOP