King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 2567เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดได้จัดงานทำบุญภาควิชา จัดขึ้นเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาฯ และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญร่วมกัน โดยครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 28/02/2567

TOP