King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

งาน Thai KOSEN fair 2023 มิติใหม่การศึกษาไทยกับการเชื่อมโยงภาคอุตสาหรกรรมงาน Thai KOSEN fair 2023 มิติใหม่การศึกษาไทยกับการเชื่อมโยงภาคอุตสาหรกรรม ด้วยทางภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Thai KOSEN fair 2023 วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นำโดย ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation engineering) และคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถาบันไทยโคเซ็น รวมถึงเจรจาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการฝึกงานและทำงานหลังจบการศึกษา สำหรับนักเรียน และนักศึกษาโครงการ Thai KOSEN โดยกิจกรรมในงานมีการการนำเสนอผลงานของนักเรียนและนักศึกษาโครงการโคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT) รวมไปถึงการเสวนาและการอภิปราย เรื่อง “ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรไทยโคเซ็น” โดยมี ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัย


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 04/12/2566

TOP