King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท Hirate Technical Corporation ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท จัดหางาน ชินเซอิ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผศ. ดร. สุดชาย บุญโต หัวหน้าภาควิชาฯ และ ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท Hirate Technical Corporation ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท จัดหางาน ชินเซอิ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อหารือรายละเอียดการการรับนักศึกษาฝึกงาน และการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่จากสาขา Automation Engineering โครงการ KOSEN KMUTT รวมถึงการขยายผลความความร่วมมือไปที่หลักสูตรอื่นๆ ของภาควิชาฯ


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 01/12/2566

TOP