King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

เยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท Delta Electronicsหลักสูตร Automation Engineering ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท Delta Electronics ในงานนี้นักศึกษาได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้ทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม Automation เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการเตรียมตัวเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 15/11/2566

TOP