King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. อ.วังจันทร์ จ.ระยองเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตร รวมทั้งนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center) หรือ PTIC รวมถึงศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ แหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรด้านระบบนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออก เพื่อศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 28/09/2566

TOP