King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

งานการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit ในโจทย์ Smart Green Houseเมื่อวันที่ 22-24 กันยายน ภาควิชาฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท iMake ในการจัดการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit ในโจทย์ "Smart Green House" ในงานได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันรับการอบรมเตรียมตัวมาเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit กำลังพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในหัวข้อ "Smart Green House" ล่วงหน้าก่อนเข้าแข่งขัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 59 ทีม จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 26/09/2566

TOP