King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานจากพี่สู่น้องสำหรับนักศึกษาโครงการปกติกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานจากพี่สู่น้องสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานจากพี่สู่น้องสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ โดยนำเสนอประสบการณ์ฝึกงานทั้งหมด 26 บริษัท


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 30/08/2566

TOP