King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางด้านระบบไฟฟ้า ณ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัดเมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด นำโดย ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต และ ดร.ธนกร เจณณวาสิน ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานทางด้านระบบไฟฟ้า ณ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 838 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้กับนักศึกษา และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานต่อไป


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 23/08/2566

TOP