King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

อบรมการใช้บอร์ด Arduino เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทรในวันที 14 มิถุนายน 2566 ทีมคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดการอบรม การใช้บอร์ด Arduino เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทรโครงการห้อง Gifted Computer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานบอร์ด Arduino และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่าง ๆ


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage AltImage Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 06/07/2566

TOP