King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

Welcome to the faculty members from NIT, JapanWelcome to the faculty members from NIT, Japan
วันที่ 26 เมษายน 2566 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ จากสถาบันโคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่น (KOSEN NIT) และพาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ .

โดยคณะคณาจารย์จะร่วมพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในโครงการ KOSEN KMUTT หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติคลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม


Image Alt
Back / ย้อนกลับ | update : 28/04/2566

TOP