King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 น. (ออนไลน์ โปรแกรม ZOOM)
หมายเหตุ : Link สอบสัมภาษณ์จะดำเนินการส่งให้ทาง Email ของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Active รอบ1 สาขาปกติ เอกสาร PDFผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Active รอบ1 สาขาสหกิจ เอกสาร PDFผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Active รอบ1 สาขานานาชาติ เอกสาร PDF


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 06/04/2566

TOP