King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าหารือกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา (ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลและการเงิน) ,คุณกิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา (ผู้ช่วยผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล) และคุณวรรณวิมล เตนันทะโส (ผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ได้เข้าหารือกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา การจัดทำ RoadShow และเรื่องการให้ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 28/01/2566

TOP