King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Active รอบ1 สาขาปกติ เอกสาร PDFผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Active รอบ1 สาขาสหกิจ เอกสาร PDFผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Active รอบ1 สาขานานาชาติ เอกสาร PDFหากมีข้อสงสัยและสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบได้จากช่องทาง Line Official


https://lin.ee/cEXNzZVคลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 28/01/2566

TOP