King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการ Active Recruitment ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ปกติ), (สหกิจ) และ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยเริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ซึ่งจะสัมภาษณ์คนละ 10 นาที

เอกสาร PDF

Link สอบสัมภาษณ์ Join Zoom Meeting

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 09/06/2565

TOP