King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการ Active Recruitment ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการ Active Recruitment ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ปกติ), (สหกิจ) และ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.45 น. และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะสัมภาษณ์คนละ 10 นาที

เอกสาร PDF
Back / ย้อนกลับ | update : 29/03/2565

TOP