King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565


กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และรายงานตัวเวลา 08.30 น. ซึ่งทางภาควิชาฯ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดไปทาง Email ของผู้สมัคร ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ขอให้นักเรียนดังรายชื่อเข้า Link zoom : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4994895178 รายงานตัวเวลา 08.30 น" และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยและสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบได้จากช่องทาง Line Official : https://lin.ee/cEXNzZV

หมายเหตุ ถ้านักเรียนเข้ามาแล้ว ขอให้ตั้งชื่อผู้เข้ารับประชุมเป็นชื่อจริงของนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งโครงการและสาขาที่สมัครให้ด้วย

Back / ย้อนกลับ | update : 10/01/2565

TOP