King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

INC Racing 2020 งานแข่งขันหุ่นยนต์รถแข่งอัตโนมัติ


ในปกติทุกปี ทีมแข่งหุ่นยนต์ Andaman โดยภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดทำหุ่นยนต์รถแข่งอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงาน International Autonomous Robot Racing Challenge ประเทศแคนาดา แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid-19 ทำให้ไม่มีการแข่งขันดังกล่าวในปีนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปแข่งขันในปีหน้า ทางภาควิชาฯ จึงจะจัดการแข่งขัน INC Racing แบบภายในขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร KX เพื่อให้นักศึกษาเห็นข้อเด่น ข้อด้อย ในทีม พร้อมนำข้อด้อยต่างๆไปปรับปรุงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปคลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 21/08/2563

TOP