King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

นำผลงานจัดแสดงในงาน “KX Maker Fest 2019” ณ อาคารเคเอกซ์ ( BTS วงเวียนใหญ่ )


เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้นำผลงานจัดแสดงในงาน “KX Maker Fest 2019” ณ อาคารเคเอกซ์ ( BTS วงเวียนใหญ่ ) โดย งาน KX Maker Fest เป็นงานที่ KX มจธ. ร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ Digital Unite จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวพื้นที่ Maker Space ของอาคารเคเอกซ์ และสร้างกิจกรรมที่เกิดการรวมตัวของเมกเกอร์ทั่วไป เป็นศูนย์รวมไอเดียของเมกเกอร์ต่างๆ และขยายพื้นที่ให้กับชาวเมกเกอร์ ได้มา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และลงมือทำคลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 28/07/2562

TOP