King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงการจิตอาสา INC ประจำปีการศึกษา 2562


โครงการ INC อาสา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จัดโครงการ "INC อาสา" ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง และ โรงเรียนบ้านหมูสี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาดังนี้ - English camp - ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องเล่น - ทาสีอาคาร - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - BBL - ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมจิตอาสาแล้ว มีกิจกรรม INC MEETING ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การแสดงของแต่ละชั้นปี, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฯลฯ #INCARSA2018คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปกิจกรรม

Back / ย้อนกลับ | update : 07/02/2562

TOP