วิศวกรรมอัตโนมัติ คือ อะไร ?

ศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุม
รวมกับ

การจัดการเทคโนโลนีสารสนเทศ

Automation/Automatic

ระบบที่ทำงานด้วยตัวเอง โดยอัตโนมัติ

Home Automation

เช็คของในบ้าน และ สั่งออนไลน์เอง หรือ สั่งเปิดปิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

Choose Us thumb

Office Automation

สามารถเช็คและ update สต็อกสินค้าได้ตลอดเวลา

Factory Automation

ระบบอัตโนมัติ ช่วยควบคุมการผลิด และ กระจายสินค้า

47

%

Automation

1300

M+

Home Automation

15

K

Office Automation

200

+

Factory Automation

จบแล้วไป ทำงานอะไร ?

วิศวกรรมอัตโนมัติสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น

โปรแกรมเมอร์

เว็บโปรแกรมเมอร์, โปรแกรมเมอร์ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน

วิศวกรระบบอัตโนมัติ

วิศวกรระบบอัตโนมัติ, วิศวกรประจำโรงงานที่ควบคุมด้วยเครื่องจักรขั้นสูง

นักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ

นักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ นักวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการการผลิต

รับราชการ

อาจารย์ วิศวกร นักพัฒนาระบบฯ

วิศวกรโรงงานดิจิตอล

วิศวกรโรงงานดิจิตอล start-up ระบบอัตโนมัติ

นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC & SCADA และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

thumb

จบแล้ว เรียนต่อด้านไหนได้บ้าง?

วิศวกรรมอัตโนมัติสามารถจะศึกษาต่อในขั้นสูงในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดรองรับ ตัวอย่างเช่น

  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วีดีโอแนะนำ วิศวกรรมอัตโนมัติ