งานเชิดชูเกียรติบุคลากรทีได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2559 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.ประจำปี 2559 และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมมาริออท มา ควิส สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มอบของที่ระลึก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ได้สร้างชื่อเสียงมากมาย อันเกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสายงาน ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ และหนึ่งในนั้นเป็น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น คือ ผศ.ดร.ศราวัณ วงษา

ทั้งนี้การจัดงานเชิดชูเกียรติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สนับสนุน บุคลากรของพระจอมเกล้าธนบุรี ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างดีเลิศ ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ชาว มจธ. นับเป็นพลังสำคัญที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องคลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมในงาน