ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

กิจกรรมโครงการ INC Engineering Camp ครั้งที่ 8 ..

Submitted on 06/01/2017 Time 12:22

เมื่อวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2559 ภาควิชาได้จัดกิจกรรมโครงการ INC Engineering Camp ครั้งที่ 8 ขึ้น เป็นการประชาส...more


เพิ่มอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา..

Submitted on 31/10/2016 Time 10:25

เพิ่มอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา คุณภูมินทร์ สิงห์ลา จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ร่ว...more


thumbnail

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ดำรงตำแหน่งหัวหน้..

Submitted on 29/09/2016 Time 03:52

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วาระการดำรง...more